Contact Twitter Facebook Flickr Pinterest Google+ YouTube

Miss Polonia’85 Po finale…

Katarzyna Zawidzka Miss Polonia'85. Na schodach Pałacu Królikarnia Warszawa, 05 stycznia 1986 roku. Autor...

Miss Polonia’85 Po finale…

Katarzyna Zawidzka Miss Polonia’85. Na schodach Pałacu Królikarnia
Warszawa, 05 stycznia 1986 roku. Autor zdjęcia Jerzy Szczypiński / Jerzy Szamborski

Miss Polonia'85